อุปกรณ์ต่างๆของกล้อง

อุปกรณ์ต่างๆของกล้อง

เพื่อทำให้กล้อง (ทั้งแบบ Fixed และ PTZ) มีภาพจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ ได้แก่

1.กล้อง Fixed

ประเภทของกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

  1. 2. กล้อง PTZ

ประเภทของ กล้องวงจรปิด

ทั้ง 2 แบบ จะแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดในเรื่องของ

1.เลนส์ เพราะว่ากล้อง Fixed จะไม่มีเลนส์มาให้ ต้องซื้อเพิ่มเข้ามา ส่วนกล้องโดมมีเลนส์มาให้เรียบร้อยแล้ว

2.สายสัญญาณต่างๆ

กล้อง Fixed ประกอบไปด้วย

– สาย Power หรือ สายไฟฟ้า สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กล้อง

–           สายวีดีโอ มักใช้หัวต่อเป็นแบบ BNC และใช้สาย RG-6 ในการเดินสาย

กล้อง PTZ  มีสายสัญญาณที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ

–           สายสำหรับควบคุมการ PTZ หรือที่เรียกว่า สาย Control เป็นสายแบบ 2 เส้น หรือ แบบ 4 เส้น หรือ ที่เรียกว่า สาย 2 Core , 4 Core

กล้อง PTZ คือ กล้อง Pan-Tilt-Zoom สามารถหมุน-ส่าย ก้ม-เงย ได้ รวมถึงการดึงภาพเข้ามา ใกล้-ไกล

ส่วนกล้อง PTZ ก็เช่นกัน บางผลิตภัณฑ์ สามารถใช้สายวีดีโอ และสาย Control PTZ พร้อมๆกันได้ แต่จะติดข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง เช่นรูปแสดง อุปกรณ์ และสายต่างๆ สำหรับกล้อง Fixed รูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างแสดงอุปกรณ์ของกล้องแบบต่างๆ

กล้องอนาล็อก Fixed แบบไฟฟ้า 22 Vac

ประเภทของกล้องวงจรปิด

กล้องอนาล็อก Fixed แบบ Adaptor

ประเภทของกล้องวงจรปิด

กล้อง IP Fixed แบบไฟฟ้า 220 Vac

ประเภทของกล้องวงจรปิด

กล้อง IP Fixed แบบ Adaptor

ประเภทของกล้องวงจรปิด

กล้อง IP Fixed ประเภท POE (จ่ายไฟสาย LAN)

ประเภทของกล้องวงจรปิด

กล้องอนาล็อก Fixed แบบ Adaptor และอยู่ใน Housing เพื่อใช้ภายนอก

ประเภทของ กล้องวงจรปิด

อุปกรณ์ และสายสัญญาณต่างๆ ของกล้องโดม

กล้องโดม PTZ แบบ อนาล็อก

ประเภทของกล้องวงจรปิด

กล้องโดมPTZ แบบ IP

ประเภทของกล้องวงจรปิด

สายสัญญาณที่จำเป็น

– กล้อง Analog

1.สายวีดีโอ

2.สายควบคุม PTZ

3.สายPower

– กล้อง IP

1.สายแบบ Lan

2.สายแบบ Power

ในกล้องโดม PTZ แบบ IP สามารถส่งสัญญาณภาพและสัญญาณควบคุม PTZ ผ่าน LAN ได้ จึงไม่ต้องเดินสาย วีดีโอ และ Control แยกกัน

กล้องโดม PTZ แบบ IP มีแบบที่เป็น POE คือส่งสัญญาณภาพ สัญญาณควบคุม PTZ-ไฟลี้ยงกล้อง ผ่าน LAN เพียงเส้นเดียว จะมีชื่อเรียกว่า POE+ หรือ IEE 802.3 at ซึ่งจะมีกำลังไฟสูงกว่าแบบ IEE 802.3.af

ในกล้องโดม หากจะติดตั้งภายนอกอาคาร ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ กล่องใส่กล้อง หรือ Housing เพียงเลือกกล้องที่ระบุว่าเป็นแบบติดตั้งภายนอกอาคาร

Be Sociable, Share!